Skördetider

Sommaren 2015 var en av de varmaste på 2000-talet i stora delar av Europa. Med tanke på att vi här uppe i Sverige fick vänta ända till augusti för att värmen skulle nå oss låter det nästan osannolikt att det på många håll pratas om ett nytt 2003. I Spanien slogs flera värmerekord och skörden är nu i full gång. Från våra spanska producenter är förväntningarna stora och samtliga tror på en mycket hög kvalitet. Juan Antonio Ponce är inte orolig över att den höga värmen kommer att leda till för låga syrenivåer eftersom de har så gamla vingårdar att de tenderar att bibehålla syra även varma år, men att det naturligtvis är extremt viktigt att välja rätt skördedatum.